Skip to content

Giro 555; een kritiek

De Filipijnen zijn onlangs getroffen door een natuurramp. Duizenden doden en nog veel mensen meer dakloos. [1] Een verschrikking.
Snel werd Giro 555 geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de ramp. Vandaag organiseren de grote tv- en radiostations een grootschalige actie om nog meer geld op te halen. [2]
Fantastisch!

Maar waarom dan toch kritiek?

Mijn kritiek
Het is natuurlijk heel goed dat we geld ophalen voor deze ramp en dat moeten we ook zeker blijven doen. Ik heb dan ook niet zo zeer kritiek op de actie maar op de oorzaak.

Het punt is namelijk dat de ramp niet dit formaat had hoeven hebben. En dan heb ik het niet eens over de klimaatveranderingen die bijdragen aan de toename van natuurrampen als deze.
Nee, ik heb het over de armoede aldaar. De wereld is er op ingericht dat dit soort landen en de mensen die nu slachtoffer zijn een chronisch gebrek aan geld hebben. De lonen zijn er laag, de corruptie hoog en de situatie was toch al erbarmelijk. Wanneer zich dan een ramp als dit voordoet, dan zijn de gevolgen zo veel maal groter dan wanneer Nederland getroffen zou worden. Daarnaast hebben de mensen daar al geen enkele reserve wat dus betekent dat ze werkelijk alles kwijt zijn. De regering kan de slachtoffers niet adequaat helpen aan de basisbehoeften als huisvesting en voedsel. De hulp uit de westerse landen is dan natuurlijk meer dan welkom, maar tegelijkertijd zijn wij (de westerse landen) onderdeel van het probleem. Kapitalisme zorgt voor de situatie zoals hij daar is (denk aan gammele huisjes, slechte hygiëne en weinig voedsel) en heeft dus de ramp met een factor 10 verergerd!

Conclusie
In een situatie zoals hij nu is, moeten we de slachtoffers op welke manier dan ook zeer zeker blijven steunen, maar als we een constructieve oplossing willen moeten we eerst het probleem dat kapitalisme heet oplossen. Enkel als we het kapitalistisch hoofdstuk kunnen afsluiten kunnen we ook een echte oplossing bieden aan deze landen.

Weg met het kapitalisme, weg met de humanitaire rampen!

—————————————————————————————————-

Voetnoten:

1. – Bron: Volkskrant

2. – Bron: Volkskrant

Advertenties

Racisme in Nederland: Zwarte Piet is slechts het topje van de ijsberg

Hoewel vele Nederlanders de Zwarte Pietendiscussie nu wel zat zijn vond ik het toch belangrijk om het nog eens over het racisme in Nederland te hebben. Het gaat namelijk veel verder dan Zwarte Piet: het is een vaste factor in de Nederlandse samenleving.

Waarom is Zwarte Piet racisme?
Onderstaand diagram laat goed zien dat de hedendaagse Zwarte Piet racistisch, ongeacht de oorsprong of het verleden van de Zwarte Piet.

Zwarte Piet is Racisme

Zwarte Piet is Racisme

Neger-karikatuur

Neger-karikatuur


Zoals we kunnen zien wordt de mythe dat Zwarte Piet zo zwart is door de schoorsteen snel ontkracht. De huidige Zwarte Piet (zwart met rode lippen en kroeshaar) is in feite niets anders dan een typische neger-karikatuur; de zogenaamde Blackface (zwart geschminkte blanke acteurs). [1]

Nu ben ik niet van mening dat Zwarte Piet moet worden afgeschaft. Wat er wel moet gebeuren is dat we (zoals we in het diagram hierboven kunnen zien) het uiterlijk iets aan moeten passen. Weg die rode lippen, weg oorbellen, een geleidelijke vermindering van de zwarte schmink (geleidelijk, want een plotselinge verandering kun je niet verkopen aan kinderen aan wie dit feest tenslotte behoort), en een aanpassing van kleding en kapsel. Mijns inziens kunnen we binnen vijf jaar weer met zijn allen een feest vieren waarbij niemand zich gekwetst voelt terwijl tradities worden behouden.

Tot zover de kwestie Zwarte Piet. Toch?
Nog niet helemaal. Want wat deze discussie maar eens te meer heeft laten zien is hoe racistisch een groot deel van de Nederlanders nog is. En dan hebben we het nog niet eens over het alledaagse, micro-racisme waarover verder in dit artikel meer.

Racisten tijdens Pro-Piet demonstratie
Afgelopen zaterdag (26 oktober 2013) was er een Pro-piet demonstratie gepland op het Malieveld in Den Haag. Er waren zo’n tienduizend aanmeldingen geweest op de Facebook-pagina Pietitie. gepland was een vreedzame demonstratie om het feest in ere te houden. Het liep echter heel anders.

Het malieveld werd zaterdag bezet door zo’n 500 man, waarbij een groep neo-nazi’s en ander extreem-rechts gespuis zorgde voor consternatie. Een vrouw, die protesteerde omdat zij wilde dat de VN meer aandacht besteedt aan de situatie op Westelijk Nieuw-Guinea, werd omringd door de Pro-piet-demonstranten en werd bedreigd zonder dat er naar haar verhaal werd geluisterd. [2] Er ontstond voor de eenzame demonstrante een zeer dreigende situatie. Er werd haar gezegd dat ze “op moest rotten naar haar eigen land” en dat ze niet met een vlag van een ander land mocht zwaaien.
Zo zie je maar weer: vrijheid van meningsuiting is aan extreem-rechts voorbehouden.

Ook werd Anouk slachtoffer van belediging en discriminatie nadat zij een Piet-kritisch twitterbericht plaatste. [3] Zelfs haar kinderen werden beledigd. Nationalisten deinzen schijnbaar nergens voor terug.

De Zwarte Pieten-discussie voorbij
Zoals gezegd is de Pieten-discussie een precaire kwestie waarbij cultuur en traditie volgens sommigen vóór menselijkheid komen. Maar het stopt niet bij Zwarte Piet.

Ook de politie maakt zich schuldig aan discriminatie. Laatst bleek al dat de Haagse politie behoorlijk racistisch is, toen een oud-agent een boekje open deed over de werkwijze in, met name, de Schilderswijk. [4]
Ook Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, heeft geen goed woord over voor de politie. [5] “Discriminatie zit in de politiecultuur”, zei hij gisteren naar aanleiding van het uitbrengen van een rapport van Amnesty International over racisme bij de Nederlandse politie. [6]
Volgens dat rapport is er sprake van een structurele toepassing van “ethnic profiling” (het op basis van huidskleur staande houden of arresteren van burgers). “Etnisch profileren gebeurt op verschillende plaatsen, zoals op straat, in de trein, of bij de douane.”, aldus Brenninkmeijer. Politiemensen beroepen zich vaak op hun professionele intuïtie. Volgens Brenninkmeijer moet intuïtie echter geen schaamlap worden voor discriminatie.
Dat dit probleem al veel langer speelt is te zien aan het zogenaamde Hollende kleurling-arrest uit 1977. [7] Hierin staat dat een een kleurling die rent geen redelijk vermoeden van schuld is en iemand op die basis dan ook niet staande mag worden gehouden of mag worden gefouilleerd.

Maar daar stopt het niet. Ook de politiek doet een flinke duit in het zakje, want behalve het steeds strenger wordende immigratiebeleid en de nog immer afnemende privacy. [8] [9] De PVV is het schoolvoorbeeld van racisme in Nederland. Niet alleen zijn moslims niet aangepast, ze zijn bovendien niet echt mensen te noemen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Heeft Wilders het hier over mensen of dieren als hij het volgende over moslims zegt?: ‘dat komt hier maar heen en dat plant zich maar voort’, ‘stemvee’ en ‘kopvoddentax’. Dit is onverbloemd racisme. [10] Ook was het de PVV die een Polenmeldpunt maakte, waar men melding kon maken van overlast door Polen.

Het voetbal heeft ook al tijden een negatieve bijsmaak door de vele spreekkoren die vaak racistische uitingen doen. Dit zijn niet alleen de kleine voetbalclubs, maar ook de fans van de grote voetbalclubs. Dit is overigens internationaal een groot probleem bij het voetbal.

Maar ook de Nederlandse media doen lekker mee. Dagbladen als de Telegraaf, maandbladen als Elsevier, tv-programma’s als Pownews en websites als Geenstijl.nl worden vaak gebruikt om discriminerende items te brengen. Als rechtvaardiging wordt dan de vrijheid van meningsuiting erbij gesleept en, als al het andere faalt, smijten ze er een vals dilemma tegen aan: “als wij onze tradities en cultuur niet mogen behouden dan zijn zij racistisch”.
Afgelopen woensdag plaatste de heer Elian nog een kritische blog over het onderwerp. [11] Hierin beschuldigde hij Amnesty International en de heer Brenninkmeijer vooral dat zij geen bewijzen aandragen. Hij wijst erop dat het enige concrete uit Brenninkmeijers mond was, dat Nederland bij zijn reflectie een voorbeeld moest nemen aan Duitsland. Die startte kortgeleden een campagne tegen racisme en discriminatie. Dat kwam doordat daar een reeks van racistisch-getinte moorden werd gepleegd.
Hierover schrijft de heer Elias: “Weet Alex meer dan wij over Nederland? Zijn in Nederland racistische moorden gepleegd waarbij ook nog de politie en inlichtingendiensten passief waren?”
Het aanwezig zijn van een gestaag groeiend aantal extreem-rechtse groeperingen in Nederland (zoals Blood & Honour, Voorpost en de NVB) is volgens de heer Elias dus geen enkel bewijs dat er sprake is van Racisme in Nederland. Het toenemende aantal geweldsdelicten tegen allochtonen is natuurlijk ook geen racisme. De heer Elias steekt zijn kop diep in het zand. Wat je niet ziet, dat is er niet.

Dat zijn de macro-racistische uitingen (zoals ik ze nu maar even noem).

Micro-racisme
Brengt ons nu bij het micro-racisme. Dit noem ik zo omdat dit kleinschalig en alledaags is, wat het discriminerende effect niet wegneemt.
Het is discriminatie die zo diep geworteld zit bij ons Nederlanders dat we het zelf niet meer door hebben. Wanneer iemand een verhaal vertelt over een zwarte man en je achteraf denkt: “wat was nou de functie van het vermelden van de mans huidskleur?”. Of wanneer er termen worden gebruikt als zandneger, rifaap en zelfs opmerkingen als “dit is toch geen weer voor een zwarte?”. Kleine, maar niettemin discriminerende opmerkingen.
Het probleem hiervan is, dat het zo ingeburgerd is dat het moeilijk is om het te onderscheppen en daarmee nog moeilijker om er vanaf te komen.

Vaak worden mensen ook onterecht behandeld naar aangenomen beschuldigingen. Bijvoorbeeld als iemand zegt: “het zijn altijd die Marokkanen/Moslims”. Er is geen enkele mogelijkheid om van buiten af te zien of iemand moslim is. Daarnaast zullen vooral die mensen waarschijnlijk niet het verschil kunnen zien tussen Marokkanen, Libiërs, Egyptenaren of Saoudi’s.

Ook worden sollicitanten vaak al bevooroordeeld op basis van hun (allochtone) naam of afkomst. Heb je een Marokkaans-klinkende naam? Dan wordt je al niet eens meer uitgenodigd. Wordt je dan toch nog uitgenodigd, dan is de kans groot dat dat uit beleefdheid is.

Dan is er nog de vraag: Waar kom je vandaan. Als de gevraagde dan uitlegt dat hij (bijvoorbeeld) Amsterdam komt, dan volgt vaak de vraag: Nee, waar kom je écht vandaan?
Dan kun je natuurlijk denken: ‘Nou én? Dan leg je toch uit: mijn ouders zijn geboren op de Antillen of in Indonesië?’ Toch is deze vraag een herbevestiging van wat de zwarte of Aziatische aangesprokene elke dag al voelt: ongeacht of zij of hij hier geboren is, ongeacht hoe goed je de taal spreekt, je bent nooit een echte Nederlander. Je komt ergens écht vandaan, je hoort hier dus niet. Als je maar vaak genoeg tegen iemand herhaalt dat hij hier eigenlijk niet hoort, maak je iemand onzeker. [12]

Ik noemde dit dus micro-racisme, omdat het op kleine schaal gebeurt. Het effect is echter verre van micro te noemen.

Conclusie
Nederland is overwegend racistisch. Dat kunnen we leuk vinden of niet, ontkennen of niet, maar discriminatie zit diep in de maatschappij geworteld. We vinden onszelf niet racistisch omdat we niet met puntmutsen op donkere mensen en kruizen in brand steken. Toch kunnen we wel stellen dat het gros van de Nederlanders zich schuldig maakt aan racisme, micro of macro.

We kunnen met z’n allen net zo lang beweren dat we niet racistisch zijn tot we een ons wegen, maar zolang onze woorden en daden niet bij onze beweringen passen, is het tegendeel waar.

Dan wil ik graag afsluiten met een klein huiswerk-opdrachtje: let eens goed op wat u vandaag zegt. U zult verbaast staan hoeveel micro-racisme er nog in “gewone” spreektaal verborgen zit.

—————————————————————————————————-

Voetnoten:

1. – Bron: Wikipedia (EN)

2. – Bron: Powned

3. – Bron: Twitter

4. – Bron: Omroep West

5. – Bron: Telegraaf

6. – Bron: NOS

7. – Bron: Wikipedia

8. – Bron: Socialisme Nederland

9. – Bron: Webwereld.nl

10. – Bron: Socialisme.nu

11. – Bron: Elsevier

12. – Bron: Socialisme.nu

Links, rechts, het centrum en politiek extremisme in Nederland; een analyse

Politiek spectrum

Politiek spectrum

Het politiek spectrum is iets dat de meeste van u wel eens gezien hebben. De bovenstaande versie, door André Krouwel, is de invulling van het politieke links en rechts van de huidige Nederlandse politiek.

Nu zijn er een aantal kritieken op bovenstaand spectrum. Bijvoorbeeld dat Links en Rechts nogal zwart/witte termen zijn of dat bijvoorbeeld de VVD niet (meer) rechts zou zijn.

Links en Rechts
Termen als Links en Rechts zijn vrij abstracte begrippen. Ze stammen nog uit het Frankrijk van tijdens de revoluties waar in de Franse staten-generaal de progressieve politici links van de voorzitter zaten en de conservatieven rechts.
Tegenwoordig wordt met Links voornamelijk socialisme en sociaal-democratie bedoelt, waar Rechts staat voor liberalisme en sociaal-liberalisme. Links wil een verzorgingsstaat en Rechts wil een privaat liberale samenleving.
Dat is althans de meest gehoorde uitleg.

Echter is de wereld, en zo ook de Nederlandse politiek, niet zo zwart/wit.
Aan de rechter zijde zijn er die een staatloze, kapitalistische staat willen, er zijn er die een strikt bestuurde politiestaat willen en alles ertussen in.
Zo ook ter linkerzijde. Van Stalinisten (dictatoriaal staatsbezit van productiemiddelen) tot Anarchisten (staatloos en geen eigendommen) en alles daartussen.

Centrum
Dan is er nog het centrum. Rondom het centrum bevinden zich de meer gematigde partijen. Sociaal-democraten, sociaal-liberalen en de (gematigde) christelijke partijen. Ook zijn de “groene” partijen vaak centrum-democratisch.
Vaak zijn dit partijen die hopen de economie op hun manier te kunnen beïnvloeden zodat een (naar hun mening) betere samenleving ontstaat.
Deze partijen zijn vaak voorstander van een sterk sociaal vangnet en een keynesiaanse economie, waarbij overheidsingrijpen noodzakelijk is.

De situatie in Nederland
We spreken vaak gemakkelijk over Links en Rechts in Nederland, ondanks dat dit eigenlijk geen correcte termen zijn. Vanuit dat wijd geaccepteerd oogpunt bekeken is Nederland een Rechts land.
Nederland heeft een voornamelijk (sociaal-) liberale politiek. Dat is te merken aan de sterke neiging tot Keynesiaans ingrijpen (alhoewel de bezuinigingspolitiek van het huidige kabinet anders doet vermoeden), het strenge immigratiebeleid en de sterke positie van ondernemers.

Een veel gehoord argument is dat de VVD helemaal niet “Rechts”, maar zelfs “Links” zou zijn. Als we kijken vanuit een conservatief liberaal standpunt, dan is de VVD inderdaad een stuk minder “Rechts”.
Kijken we vanaf een socialistisch standpunt, dan is de VVD zeer zeker wel “Rechts”.

Wat er in feite aan de hand is in Nederland is dat alle politieke partijen zich op of rond het centrum van het politiek spectrum begeven. Nemen we sterk conservatieve partijen als de Amerikaanse Tea Party, de zeer Rechtse Klassiek Liberalen (ook wel Libertariërs) en de (inherent buiten-parlementaire) Communisten in ogenschouw, dan komen we tot de conclusie dat het bovenstaande spectrum naar alle zijden zou moeten worden uitgebreid. Als we dan weer de Nederlandse politieke partijen in dat uitgebreide spectrum zetten, dan zien we dat partijen als PvdA en VVD wel degelijk respectievelijk “Links” of “Rechts” zij het slechts marginaal.

Aangepast Politiek Landschap

Aangepast Politiek Landschap

Extremisme en Radicalisme
Dan is er in Nederland nog een stroming (of eigenlijk meerdere): Het politiek extremisme of radicalisme.
Onder die noemer vallen zowel extreem-rechts als extreem-links. Beiden zijn inherent buiten-parlementair en vinden (vaak vanuit ideologisch oogpunt) geen plaats in een regering.

Wat onder de noemer extreem-rechts valt weten we allemaal wel. De bijbehorende groeperingen zijn legio, bijvoorbeeld: Blood & Honour, NVU en Stormfront. Dit zijn vaak racistische, neo-nazistische groepen.

Extreem-links daarentegen staat veel minder in de schijnwerper. Eén van de bekendste groepen is de Vrije Bond. [1] Extreem-links bestaat uit communisten en anarchisten en zijn vaak actief in de krakersbeweging, milieubescherming, dierenrechtenactivisme en antifascistische acties.

Er is echter een zeer groot verschil tussen extreem-links en de rest van het politiek spectrum: zij zijn anti-kapitalistisch.
Het is namelijk zo dat Sociaal-democraten weliswaar “Links” zijn en zich onder de socialisten trachten te scharen, maar zij zijn niet vóór het afschaffen van het kapitalisme, aangezien zij menen dat het kapitalistisch systeem kan worden omgevormd tot een eerlijk systeem.
Extreem-links is van mening dat de enige weg naar een eerlijke samenleving de anti-kapitalistische is.
Eén en ander heb ik proberen duidelijk te maken in het volgende aangepaste politiek spectrum.

Aangepast politiek landschap met anti-kapitalisme

Aangepast politiek landschap met anti-kapitalisme

Bekijken we nu dus het bovenstaande, herziene spectrum, dan zien we dat bijvoorbeeld de PvdA weliswaar links van het midden zit, maar dat zij toch kapitalistisch zijn.
Ondanks wat sommige rechtse mensen willen beweren, is de VVD dus wel degelijk “Rechts” en is de PvdA niet socialistisch.
De Nederlandse politiek in het algemeen is van kapitalistische aard en we kunnen dus niet spreken van socialistische politiek in Nederland.
Daarnaast kunnen we zien dat, terwijl de PVV een extreem-rechts (volgens de geldende terminologie) karakter heeft, het lastig ver van het midden geplaatst kan worden door de sociale retoriek die zij gebruikt. [2]
Ook kunnen we zien dat de SP is ingedeeld in het kapitalistische deel. Dat komt omdat, ondanks de boodschap die ze laat overkomen, de partij al geruime tijd geen anti-kapitalistische actie meer laat zien. Ze zijn overgegaan op een meer sociaal-democratische politiek. Dit is terug te zien in de bereidheid om de crisis op te willen lossen en de positie van het liberalisme in Nederland weer te verstevigen.

Conclusie
Termen als “Links” en “Rechts” zijn dus enorm verwarrend en zeggen dus vrij weinig over de werkelijke politiek van een individu of een partij. We kunnen beter spreken over “Kapitalistisch” en “anti-Kapitalistisch”, of vasthouden aan de specifieke naam van een bepaalde stroming en zijn specifieke ideologie. Het is natuurlijk lekker populistisch om Links of Rechts te roepen, maar biedt in feite weinig verduidelijking.

—————————————————————————————————-

Voetnoten:

1. – Vrije Bond

2. – Bron: Socialisme.nu

De onzin van kapitalistische crisis-management.

Steeds vaker komt vanuit het kapitalistische kamp, de oproep om andere vormen van crisis-management.
Er wordt gesproken over het afschaffen van minimumloon (zoals dat ook niet bestaat in Duitsland), het afschaffen van de WW en het verlagen van belastingen en het drastisch verminderen van ambtenaren.
Dat zou de crisis wel eens even bezweren!
Zou kunnen. Toch is het onzin.

Sociale voorzieningen
De crisis zou wellicht bezworen kunnen worden door de minimumlonen te verlagen of zelfs af te schaffen. Er zouden meer mensen een baantje kunnen krijgen. Ook het afschaffen van de WW zou een goede stap kunnen zijn, want zo houden we de parasitaire bijstandstrekkers aan het werk.
Maar wat we hier missen is de menselijke factor.

Er zijn in Nederland (op het moment van schrijven) 758.938 werkzoekenden. Het afschaffen van de WW treft dan dus veel meer mensen dan enkel die paar bankhangers.
Een antwoord hierop is dan vaak dat als de minimumlonen omlaag gaan al deze mensen weer snel een baan hebben.

Maar gaan die mensen daarvan rondkomen? Dat is de grote vraag. Er zijn genoeg banen in Nederland. Daarin hebben kapitalisten gelijk. Banen kun je creëren waar je bij staat. Een schoonmaker kan overal aan de gang, maar wel voor een belachelijk laag salaris. Tegen een volwaardige arbeidskracht voor de helft van het geld zegt geen enkele baas “nee”.
Als alle mensen weer aan het werk zijn stoppen de uitkeringen en nemen de staatsuitgaven af. De consumentenuitgaven echter ook. Er is namelijk minder geld uit te geven, want het salaris is lager.
Dat is overigens iets wat een vicieuze cirkel vormt: er komt een minder betaalde collega en de duurdere gaat eruit. Die wordt vervolgens verplicht om een lager betaalde baan aan te nemen en drukt weer een ander uit de markt. Dat herhaalt zich net zo lang tot alle lonen zijn verlaagt tot een nog nauwelijks acceptabel bedrag.

Even wat koude feiten over minimumloon en werkloosheid.

  • Nederland Minimumloon: € 8,98. Werkloosheid: 4,6%
  • Amerika Minimumloon: € 5,90. Werkloosheid: 7,5%
  • Portugal Minimumloon: € 3,50. Werkloosheid: 18,2%
  • Duitsland Minimumloon: geen. Werkloosheid: 5,3%

Zoals u ziet is de hoogte (of eigenlijk de laagte) van het minimumloon niet evenredig met de werkloosheid. Die mythe is ontkracht.

Probleem echter is dat dit zich enkel (of op zijn minst hoofdzakelijk) voordoet in de lagere inkomensgroepen. De mensen met een hoger salaris zijn vaak afgestudeerd en hebben arbeidsplaatsen met een bepaalde status. Die gaan er al bijna nooit uit en een zoveelste manager kan er altijd nog wel bij.
Het is juist deze groep die het hardst roept om deze maatregelen.
Waarom?
Omdat het hen niet treft.

Belastingverlaging
We hebben dus al opgemerkt dat de lonen in de lagere regionen nog verder zouden dalen, terwijl de lonen dat in hogere inkomensgroepen niet of nauwelijks zullen doen.
En dan roepen ze ook nog om belastingverlaging, want de rijksten doen juist de investeringen.
De rijksten zouden dus minder belast moeten worden. Daardoor zou er meer geïnvesteerd worden in de economie. Zoals iemand ooit zei: “zij houden de economie draaiende”.
Probleem is echter dat je de overheidsinkomsten drastisch verminderd en er dus ook minder overheidsuitgaven kunnen zijn. Daardoor raakt de economie weer verder achter en zou dat juist een verslechtering zijn.
Maar goed: stel dat de handel iets zou verbeteren daardoor. Dan verslechterd hij wel weer doordat de lagere inkomens massaal de hand op de knip houden. Die hebben namelijk helemaal geen cent meer te makken. Mensen met een laag inkomen zijn namelijk geneigd om geld achter de hand te houden voor-het-geval-dat. Het geld wordt dus als nooit tevoren opgepot en nog minder geld vind dan zijn weg naar de markt.

Conclusie
Wat deze kapitalisten dus eigenlijk zeggen is enkel in hun voordeel. Feitelijk kunnen alle mensen onder modaal, en met name de minima, de pot op.
De enige manier om de crisis te bezweren is niet de afbraak van sociale voorzieningen, maar de afschaffing van de kapitalistische economie. For the time being, zou een progressief belastingstelsel niet misstaan.

Wilders neemt GEEN afstand van Rechts-extremisme.

Wilders laat nog maar eens feilloos zien uit wat voor hout hij gesneden is.

Tijdens de algemene beschouwingen gisteren vroeg D66 lijsttrekker Alexander Pechtold, Wilders afstand te nemen van de mensen die met NSB-vlaggen zwaaiden en de nazigroet uitbrachten bij zijn manifestatie afgelopen zaterdag. [1] Daarop liet Wilders weten dat hij Pechtold ‘een zielig, miezerig, hypocriet mannetje’ vond. Pas na doorvragen van de heer Pechtold zei Wilders: ‘Het spreekt voor zich dat de PVV en die duizenden aanhangers waar ik trots op ben, niets hebben met extremisme, antisemitisme en dat soort idioterie. Ik ga me er ook niet voor verdedigen. Ik zeg het nu één keer en voor de laatste keer. En als u er over door gaat zieken kunt u de boom in, meneer Pechtold.’ Toen ChristenUnie-leider Arie Slob vroeg zich ‘respectvoller’ te uiten, kreeg hij te horen dat hij ‘net zo miezerig’ is.

Behalve dat de heer Wilders behoorlijk fel van leer trok tegen de verkeerde mensen (namelijk niet de neo-nazi’s bij zijn betoging), heeft hij nog steeds niet persoonlijk afstand genomen van het rechts-extremisme.
Waarom niet?
Wilders heeft extreem-rechts nodig.

De PVV en extreem-rechts
Heeft Wilders extreem-rechts nodig? Ja zeker, keihard nodig. Het is namelijk een groot deel van zijn kiezers. En Wilders weet dat. En hij is het helemaal niet met ze oneens! Misschien dat hij het niet eens is met het antisemitisme, maar de extreme haat jegens de Islam en zijn hetze daartegen, laat wel degelijk blijken hoe extreem-rechts hij is.
Ook zijn aangekondigde samenwerking met het Vlaams Blok en het Front National, tonen zijn extreem-rechtse inborst. Het lijkt wel alsof hij het niet eens meer probeert te verbergen!

Kleur bekennen
Het wordt dan ook tijd dat Wilders kleur bekent. Uiteindelijk komt zijn extremisme uit. Het wordt steeds lastiger dat te verbergen. Zeker als zijn aanhangers met vlaggen blijven zwaaien en lid zijn van extreem-rechtse clubjes als Stormfront, NVU en Blood & Honour. Zelfs het CIDI, normaal een trouwe bondgenoot van de PVV, had Wilders opgeroepen zich daarvan te distantiëren, maar hij weigerde. [2]
Je zou bijna hopen dat hij de komende verkiezingen wint: de enige uitkomst daarvan zal zijn dat hij geen coalitie kan smeden, omdat inmiddels iedereen het vertikt om met hem samen te werken (iets wat hij aan zijn populaire houding en zijn beledigende interrupties te danken heeft). Het gevolg is een politieke crisis die zijn weerga niet kent, waarna hij niets anders meer kan dan kleur bekennen.
Het is het rechts-extremisme omhelzen of zijn politieke ondergang.

—————————————————————————————————-

Voetnoten:

1. – Bron: Volkskrant

2. – Bron: Socialisme.nu

Bezuinigingen op Defensie: erg?

De Nederlandse legerleiding heeft in een opinieartikel in Trouw laten weten geen vertrouwen meer te hebben in Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Haar bezuinigingen zouden meer weghebben van boekhouden dan van defensiebeleid. Daarnaast zou ze geen visie hebben.
‘Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in je krijgsmacht overeind kan houden.’, aldus voorzitter Harm de Jonge van de Werkgroep Defensiebeleid. [1]

Bezuinigen op Defensie
De bezuinigingen op de Nederlandse strijdkrachten zijn schadelijk voor de uitvoering van haar taken. Maar wat kost Defensie nou eigenlijk?

De begroting voor 2013 is 7,9 miljard euro. [2] Om precies te zijn € 7.917.027.000,-. Dat is een fiks bedrag als u bedenkt dat het huidige kabinet probeert om 6 miljard te bezuinigen.

Van die 7,9 miljard gaat ruim 2,7 miljard op aan salarissen voor militair- en burgerpersoneel. De overige 5,2 miljard is dus voor onder andere onderhoud aan materieel, inzet bij operaties, inzet marechaussee, militaire inlichtingen en investeringen.

5,2 miljard. Onthou dat even.

Nog meer kosten!
De JSF. Ongetwijfeld hebt u daar iets van gehoord. Een toestel waar al vele miljoenen inzitten (een investering van miljoenen zou moeten opleveren) en nog elk jaar miljoenen bij moeten. Na jaren van ontwikkeling is het dan bijna zover en hoopt Lockheed Martin de eerste F35 (oftewel JSF) aan Nederland te kunnen leveren. Dat moet gaan gebeuren in 2020. Kosten: pak ‘em beet 85 miljoen per stuk. [3]

En dat dan 85 keer, want dat is nog steeds de officiële bestelling van de Nederlandse regering.
Dan komen we dus uit op 85 x 85 miljoen = 7,225 miljard Euro.

Rekent u mee?

Is Defensie nodig?
Over de vraag of Defensie überhaupt nog nodig is kan worden gediscussieerd. Hebben we echt een leger nodig in Nederland? Waarvoor dan? Met welk land leven wij in dusdanige onmin dat we binnen nu en de volgende eeuw nog een oorlog mogen verwachten?
Mijns inziens wordt ons leger enkel nog gebruikt om de troep op te ruimen na imperialistische oorlogen van Amerika. We zijn nou eenmaal lid van de NAVO en de NAVO danst naar de pijpen van landen als Amerika en Rusland.
We kunnen niets anders doen dan mee lopen met de horde en een leger sturen, omdat dat nou eenmaal een voorwaarde is van het NAVO-lidmaatschap. Wij zijn dus verplicht een leger te hebben om andermans oorlog te kunnen voeren.
Juist.

Ik denk dat we Defensie heel goed compleet kunnen afstoten. Mochten we bepalen dat al het personeel het jaarlijks salaris kan behouden, dan besparen we per jaar toch al gauw 5,2 miljard euro. Dan hoeft het personeel nog niet eens een nieuwe baan te nemen! Doen ze dat wel, zullen de kosten nog verder dalen uiteraard.
Een deel van het personeel (zoals marechaussee en de blushelikopterpiloten) zullen moeten worden aangehouden, al is het onder een andere naam (marechaussee wordt politie).

Bezuinigen? Afschaffen!
Het compleet afschaffen van Defensie kan ons dus op jaarbasis 5,2 miljard opleveren. Daarmee zijn de komende bezuinigingen van 6 miljard al nagenoeg gefinancierd.
Tel daarbij de 7,2 miljard aan eenmalige aankoopkosten van de inmiddels ongewilde JSF bij op en we zitten gebakken in Nederland!

Geen bezuinigingen meer nodig en genoeg geld om te gaan investeren!
Het einde van de crisis lijkt nabij!

Mevrouw Hennis-Plasschaert, doet u uzelf en de rest van Nederland nou een plezier en streep nog eens flink wat weg. U bent mogelijk de oplossing van de crisis.

Update (17-09-2013)
Het kabinet heeft gisteren (16-09-2013) definitief besloten om 37 JSF-toestellen te kopen. [4] Daarmee komt het eindtotaal voor de JSF’s op 3,145 miljard. Een halve bezuinigingsronde dus. Wederom heeft de PvdA laten zien uit welk Neoliberaal hout ze gesneden zijn.

—————————————————————————————————-

Voetnoten:

1. – Bron: Volkskrant

2. – Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (Rijksbegroting.nl)

3. – Bron: NU.nl

4. – Bron: Volkskrant

SGP en vrouwen; een discussie onwaardig

Gisteravond (26 augustus 2013) heeft de SGP-fractie in Vlissingen de allereerste vrouw ooit op de kieslijst beland. Een revolutie binnen de streng christelijke partij. [1]

Mooi toch? Eindelijk is er vrijheid binnen de SGP doorgedrongen. Alhoewel…

Discussie
Het is natuurlijk belachelijk dat in Nederland anno 2013 nog een discussie woedt over de positie van vrouwen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat vrouwen verkiesbaar zijn voor een positie in de politiek.
De patriarchale houding binnen de SGP zou bij wet verboden moeten worden. En technisch gezien is het dat ook.

Rechter bepaalt
Vorig jaar bepaalde het Europees hof nog dat de SGP vrouwen moest toelaten op de kieslijst. [2] De SGP heeft hierna lang en vaak vergaderd over het toelaten van vrouwen op de SGP-kieslijst.
De uitkomst hiervan was: We laten vrouwen toe, maar liever niet. En al zeker niet op een regeerpositie. [3]
Gebonden door de uitspraak van de rechter konden zij niet anders dan toegeven, maar liever niet.

Recht op eigen standpunt
Je zou kunnen stellen dat de SGP het recht heeft op haar standpunt. Als zij vinden dat vrouwen en mannen hun eigen plek hebben en daar niet van af moeten wijken, wie ondervindt daar nou last van?

Toch is het bizar dat wanneer het om de Islam gaat Nederland op zijn kop staat rond haar (vermeende) standpunt over vrouwen, maar wanneer een Christelijke partij hetzelfde standpunt heeft en er ronduit voor uitkomt, er schijnbaar niets aan de hand is.

En zelfs als we dat bizarre feit achterwege laten, dan nog hebben we het over de systematische onderdrukking van een hele bevolkingsgroep. Ongeveer de helft van de mensheid is namelijk vrouw. Nu is de SGP maar een klein clubje, met een nog kleiner aantal vrouwen, maar desalniettemin is er sprake van onderdrukking.

Conclusie
Ofwel moet de Nederlandse regering de farce laten vallen dat ze iets (willen) doen aan gelijkheid, ofwel moeten ze actie ondernemen.

Mijns inziens zou de SGP moeten worden ontbonden. De patriarchale houding van religies is mij, en velen met mij, een doorn in het oog.
Daarnaast hoop ik dat de Nederlanders nou eindelijk eens erkennen dat de houding van inheemse religies net zo schadelijk is als die van bijvoorbeeld de Islam. Ophouden met de Islamofobie en ophouden met de vrouwenonderdrukking.

—————————————————————————————————-

Voetnoten:

1. – Bron: Volkskrant

2. – Bron: Volkskrant

2. – Bron: Volkskrant